Ako pomôcť

  1. Pozrite si zoznam výziev detí na Veľkých kamošoch
  2. Vyberte si výzvu, ktorá Vás oslovila a chcete ju podporiť
  3. Vedľa titulnej fotky výzvy v časti Chcem darovať si zvoľte sumu, ktorou chcete dieťa podporiť a tiež možnosť, či chcete darovať jednorazovo alebo pravidelne
  4. Ak potrebuje dieťa vyššiu sumu alebo potrebuje na každý mesiac istý obnos peňazí (napr. za hodiny klavíra), môžete si nastaviť pravidelnú platbu
  5. Po kliknutí na Odoslať dar vyberte spôsob platby a zadajte požadované údaje
  6. Po prijatí Vášho daru na účet dostanete automatický mail
  7. Vaše dary si viete skontrolovať vo svojom profile darcu, zobrazia sa tiež pod výzvami, ktoré ste podporili
  8. Dieťa, ktoré ste sa rozhodli podporiť, si pod dozorom príjemcu vytvára svoj profil, kde si môžete pozrieť jeho aktivity na sociálnej sieti Malí kamoši