Profil Centrum Slniečko, n.o.

Centrum Slniečko, n.o.

Telefónne číslo: 0918347903

Email: ic@centrumslniecko.sk

Ulica: Bottova

Číslo: 32/A

Mesto: Nitra

PSČ: 94901

IČO: 36096555

Web: https://centrumslniecko.sk/

Stručný popis organizácie

Základným poslaním neziskovej organizácie je: a/ poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom, obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia, rodinám a deťom v krízových životných situáciách b/ ochrana ľudských práv a základných slobôd c/ výchova a vzdelávanie

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma